Figurbilaga 2. De största grupperna med utländsk bakgrund 2017

Figurbilaga 2. De största grupperna med utländsk bakgrund 2017

Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Befolkning med utländsk bakgrund 2017, Figurbilaga 2. De största grupperna med utländsk bakgrund 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/02/vaerak_2017_02_2018-06-20_kuv_002_sv.html