Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.3.2018

Minskningen av antalet personer med inhemska språk som modersmål tilltog

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 513 130 i slutet av år 2017. Folkmängden ökade med 9 833 personer under år 2017. Detta var den minsta ökningen sedan år 2000. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med 9 499 personer. Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med 19 332.

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1981–2017

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1981–2017

Största minskningen av folkmängd i Egentliga Tavastland och Kymmenedalen på nästan 50 år

Under år 2017 gick folkmängden upp i fem landskap och ned i 14 landskap. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, med 17 331 personer, i Birkaland, med 2 725 personer och i Egentliga Finland, med 2 134 personer. Befolkningsökningen var också relativt sett störst i Nyland, 1,1 procent.

Folkmängden minskade kvantitativt sett mest i Kymmenedalen, med 2 148 personer och i Södra Savolax, med 1 781 personer. Också relativt sett minskade folkmängden mest i Kymmenedalen och Södra Savolax (1,2 procent). Folkmängden i landskapen Egentliga Tavastland och Kymmenedalen minskade kvantitativt sett mest på nästan 50 år.

Förändring av folkmängden efter landskap 2017

Förändring av folkmängden efter landskap 2017

I Kouvola minskade folkmängden med mer än 1 100 personer

Under år 2017 gick folkmängden upp i 77 kommuner och ned i 232 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors, med 8 091 personer, Esbo (4 461) och Vanda (3 686). Befolkningen med ett främmande språk som modersmål stod för två tredjedelar av befolkningsökningen i huvudstadsregionen.

Av kommunerna i Fastlandsfinland ökade folkmängden relativt sett mest i Träskända (2,5 procent), Grankulla (2,4 procent) och i Nystad (2,3 procent). Folkmängden minskade kvantitativt sett mest i Kouvola, med 1 110 personer och i Kotka, med 648 personer. Av kommunerna i Fastlandsfinland minskade folkmängden relativt sett mest i kommunerna Halsua (3,9 procent), Kaavi (3,4 procent) och Posio (3,3 procent).

Andelen personer med främmande språk som modersmål sju procent av hela befolkningen, i Vanda nästan en femtedel

I slutet av år 2017 uppgick antalet fast bosatta personer i Finland med främmande språk som modersmål till 373 325. Andelen personer med främmande språk som modersmål av hela befolkningen är nu sju procent. De största grupperna är personer med modersmålet ryska, 77 177, estniska, 49 590 och arabiska, 26 467.

Sett till landskap var andelen personer med främmande språk som modersmål år 2017 högst i Nyland, 13 procent av befolkningen och minst i Södra Österbotten, två procent. Sett efter kommun var andelen personer med främmande språk som modersmål störst i Vanda, 18 procent, Esbo, 16 procent och Helsingfors, 15 procent.

Den demografiska försörjningskvoten högst i Södra Savolax, lägst i Nyland

I slutet av år 2017 fanns det 890 424 personer under 15 år och 3 443 388 personer i åldern 15–64 i Finland. Antalet personer som fyllt 65 år var 1 179 318 i slutet av år 2017. Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder, var 60,1. Senast har den demografiska försörjningskvoten varit högre än detta år 1959. Under Finlands självständighet har den demografiska försörjningskvoten varit som högst år 1917 (67,6) och som lägst år 1984 (46,7).

Sett till region var den demografiska försörjningskvoten högst i landskapet Södra Savolax (72,8) och i landskapet Mellersta Österbotten (70,1). Lägst var den demografiska försörjningskvoten i landskapet Nyland (51,1). Sett till kommun var den demografiska försörjningskvoten högst i Luhanka (104,5) och i Kuhmoinen (102,7). Lägst var den i Helsingfors (45,2) och Tammerfors (48,2).

Den demografiska försörjningskvoten 1917–2017

Den demografiska försörjningskvoten 1917–2017

Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (340,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/vaerak_2017_2018-03-29_tie_001_sv.html