Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.3.2019

Minsta ökningen av folkmängden sedan år 1970

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 517 919 i slutet av år 2018. Folkmängden ökade med 4 789 personer under år 2018. Detta var den minsta ökningen sedan år 1970. Under de senaste fem åren har antalet personer som talar finska, svenska eller samiska som modersmål minskat med 36 029 personer. Antalet personer som talar ett främmande språk som modersmål har ökat med 102 678 under samma tid.

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1981–2018

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1981–2018

Folkmängden ökade i fem landskap

Under år 2018 gick folkmängden upp i fem landskap och ned i 14 landskap. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, med 15 400 personer, i Birkaland, med 3 014 personer och i Egentliga Finland, med 905 personer. Befolkningsökningen i Fastlandsfinland var också relativt sett störst i Nyland, 0,9 procent.

Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Södra Savolax, med 2 579 personer och i Kymmenedalen, med 2 123 personer. Också relativt sett minskade folkmängden mest i Södra Savolax (1,8 procent). I landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Satakunta minskade folkmängden kvantitativt sett mest på nästan 50 år.

Förändring av folkmängden efter landskap 2018

Förändring av folkmängden efter landskap 2018

Vanda ökade mest, Nyslott och Kouvola tappade över tusen invånare

Under år 2018 gick folkmängden upp i 61 kommuner och ned i 248 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Vanda, med 5 139 personer, Helsingfors (4 770) och Esbo (4 588). Befolkningen med ett främmande språk som modersmål stod för tre fjärdedelar av befolkningsökningen i huvudstadsregionen.

Av kommunerna i Fastlandsfinland ökade folkmängden relativt sett mest i Vanda (2,3 procent) och i Kempele (2,2 procent). Folkmängden minskade kvantitativt sett mest i Nyslott, med 1 053 personer och i Kouvola, med 1 019 personer. Av kommunerna i Fastlandsfinland minskade folkmängden relativt sett mest i kommunerna Lestijärvi (6,6 procent), Bötom (4,1 procent) och Kannonkoski (3,9 procent).

Andelen personer med främmande språk som modersmål av hela befolkningen sju procent, i Vanda en femtedel

I slutet av år 2018 bodde 391 746 personer med främmande språk som modersmål stadigvarande i Finland. Andelen personer med främmande språk som modersmål av hela befolkningen är nu sju procent. De största grupperna är personer med modersmålet ryska, 79 225, estniska, 49 691 och arabiska, 29 462.

Sett till landskap var andelen personer med främmande språk som modersmål i slutet av år 2018 högst i Nyland, 13 procent av befolkningen och minst i Södra Österbotten, två procent. Sett till kommun var andelen personer med främmande språk som modersmål störst i Vanda, 19 procent, Esbo, 17 procent och Helsingfors, 16 procent.

Den demografiska försörjningskvoten högst i Södra Savolax, lägst i Nyland

I slutet av år 2018 fanns det 882 234 personer under 15 år och 3 430 848 personer i åldern 15–64 i Finland. Antalet personer som fyllt 65 år var 1 204 837 i slutet av år 2018. Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder, var 60,8. Senast har den demografiska försörjningskvoten varit högre än detta år 1959. Under Finlands självständighet har den demografiska försörjningskvoten varit som högst år 1917 (67,6) och som lägst år 1984 (46,7).

Sett till region var den demografiska försörjningskvoten högst i landskapet Södra Savolax (75,0) och i landskapet Mellersta Österbotten (71,6). Lägst var den i landskapet Nyland (51,5).

Sett till kommun var den demografiska försörjningskvoten högst i Luhanka (106,1) och i Kuhmoinen samt i Karlö (105,1). Lägst var den försörjningskvoten i Helsingfors (45,6) och Tammerfors (48,4).

Den demografiska försörjningskvoten 1917–2018

Den demografiska försörjningskvoten 1917–2018

Källa: Befolkningsstruktur 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (321,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/vaerak_2018_2019-03-29_tie_001_sv.html