Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.1.2021

Fruktsamheten började öka något år 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 536 146 i slutet av december. Folkmängden i Finland ökade under år 2020 med 10 854 personer. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandringar översteg antalet utvandringar med 19 378 personer. Antalet födda var 8 491 färre än antalet döda.

Det preliminära summerade fruktsamhetstalet ökade något från året innan och var 1,37 år 2020 (1,35 barn år 2019). Det summerade fruktsamhetstalet anger hur många barn en kvinna i genomsnitt skulle föda under sin livstid, om fruktsamheten var på samma nivå som under beräkningsåret.

Folkökningen månadsvis 2017–2020*

Folkökningen månadsvis 2017–2020*

Under år 2020 flyttade 30 987 personer till Finland från utlandet och 11 609 personer från Finland till utlandet. Effekterna av coronabegränsningarna syns i dessa siffror över den internationella flyttningsrörelsen. Antalet invandringar minskade med 1 771 och antalet utvandringar med 5 654 jämfört med året innan. Under år 2020 har antalet utvandringar senast varit mindre än 12 000 i slutet av 1990-talet och 2010. Av invandrarna var 9 281 finska medborgare och av utvandrarna 7 624.


Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/12/vamuu_2020_12_2021-01-21_tie_001_sv.html