Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2013

  2013
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Utbetalningar till pensionstagare totalt 12 946 249
Ålderspensioner 10 282 380
Invalidpensioner 1 544 342
Arbetslöshetspensioner 3 572
Deltidspensioner 97 620
Familjepensioner 1 015 983
Begravningsbidrag 2 352
Premieansvar, 1000 eur Egentligt premieansvar totalt 44 465 877
Basförsäkring enligt ArPL 39 245 323
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 370 882
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL 80 279
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 17 783
Tilläggspensionsansvar 4 751 610
Ersättningsansvar, 1000 eur Basförsäkring enligt ArPL 37 140 005
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 669 314
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 31 225
Ersättningsansvar totalt 37 840 544

Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013, Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_002_sv.html