Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2013

  2013
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Utbetalningar till pensionstagare totalt 12 946 249
Ålderspensioner 10 282 380
Invalidpensioner 1 544 342
Arbetslöshetspensioner 3 572
Deltidspensioner 97 620
Familjepensioner 1 015 983
Begravningsbidrag 2 352
Premieansvar, 1000 eur Egentligt premieansvar totalt 44 465 877
Basförsäkring enligt ArPL 39 245 323
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 370 882
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL 80 279
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 17 783
Tilläggspensionsansvar 4 751 610
Ersättningsansvar, 1000 eur Basförsäkring enligt ArPL 37 140 005
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 669 314
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 31 225
Ersättningsansvar totalt 37 840 544

Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013, Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_002_sv.html