Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2013

  2013
Fortgående arbetsförhållanden och företagarperioder, st Basförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 137 266
Basförsäkring enligt ArPL, antalet försäkrade 1 584 324
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 841
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL, antal försäkringar 208 643
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL, antal försäkringar 101
Påbörjade pensioner, st Påbörjade pensioner 1 130 372
Ålderspensioner 821 418
Invalidpensioner 125 945
Arbetslöshetspensioner 669
Deltidspensioner 9 651
Familjepensioner 172 689
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, st Ålderspensioner 51 396
Invalidpensioner 12 969
Arbetslöshetspensioner 2
Deltidspensioner 3 187
Familjepensioner 10 141
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 77 695
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Ålderspensioner 552 210
Invalidpensioner 124 543
Arbetslöshetspensioner 24
Deltidspensioner 27 918
Familjepensioner 42 662
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 747 357

Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013, Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_003_sv.html