Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2014

  2014
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Utbetalningar till pensionstagare totalt 13 584 598
Ålderspensioner 10 990 369
Invalidpensioner 1 476 037
Arbetslöshetspensioner 1 345
Deltidspensioner 81 772
Familjepensioner 1 031 990
Begravningsbidrag 3 085
Premieansvar, 1000 eur Egentligt premieansvar totalt 45 500 349
Basförsäkring enligt ArPL 39 857 458
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 346 984
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL 85 412
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL - 1)
Tilläggspensionsansvar 5 210 495
Ersättningsansvar, 1000 eur Basförsäkring enligt ArPL 38 999 035
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 640 289
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 44 647
Ersättningsansvar totalt 39 683 972
1) “-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_002_sv.html