Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2014

  2014
Fortgående arbetsförhållanden och företagarperioder, st Basförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 135 953
Basförsäkring enligt ArPL, antalet försäkrade 1 565 384
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 748
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL, antal försäkringar 207 764
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL, antal försäkringar 99
Påbörjade pensioner, st Påbörjade pensioner 1 137 746
Ålderspensioner 842 040
Invalidpensioner 116 724
Arbetslöshetspensioner - 1)
Deltidspensioner 13 751
Familjepensioner 165 231
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, st Ålderspensioner 48 452
Invalidpensioner 11 740
Arbetslöshetspensioner - 1)
Deltidspensioner 2 278
Familjepensioner 9 672
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 72 142
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Ålderspensioner 528 685
Invalidpensioner 111 454
Arbetslöshetspensioner - 1)
Deltidspensioner 20 556
Familjepensioner 41 585
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 702 279
1) “-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_003_sv.html