Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2014

  2014
Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1000 eur Individuell livförsäkring 71 878 105
Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 60 768 242
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 11 109 863
Grupplivförsäkring 13 183 574
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 13 143 547
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 40 027
Individuell pensionsförsäkring 4 879 494
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 4 877 407
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 2 087
Gruppensionsförsäkring 928 057
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 926 611
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 1 446
Försäkringsbeståndet vid årets slut, st Individuell livförsäkring 1 953 590
Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 1 540 888
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 412 702
Grupplivförsäkring 155 037
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 130 280
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 24 757
Individuell pensionsförsäkring 710 011
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 704 067
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 5 944
Gruppensionsförsäkring 94 980
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 91 796
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 3 184
Påbörjade pensioner vid årets slut, 1000 eur Individuell pensionsförsäkring 798 990
Gruppensionsförsäkring 344 647
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 798 101
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 889
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 319 831
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 19 321
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 5 495
Påbörjade pensioner vid årets slut, st Individuell pensionsförsäkring 82 215
Gruppensionsförsäkring 79 775
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 81 444
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 771
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 68 962
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 9 149
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 1 664
Fördelning av försäkringar efter försäkringsklass Icke fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 1 563 929
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 192 974
Fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 330 563
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 550 710
Icke fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 1 663 446
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 268 018
Fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 269 301
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 463 877

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_005_sv.html