Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2014

  2014
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st
Livförsäkring totalt 6 100 400 -3 870 980 371 565
Direkt livförsäkring totalt 6 092 432 -3 869 228 371 565
Livförsäkring 767 427 -1 741 641 315 105
Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födseln - 1) - 1) - 1)
Fondanknuten försäkring 2 854 926 -1 668 894 56 141
Permanent sjukförsäkring - 1) - 1) - 1)
Tontinverksamhet - 1) - 1) - 1)
Kapitaliseringsavtalsverksamhet 2 463 835 -350 250 263
Förvaltning av gruppensionsfonder - 1) - 1) - 1)
Gruppliv- och gruppensionsförsäkringar 6 245 -108 443 56
Liv- och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen - 1) - 1) - 1)
Mottagen återförsäkring vid livförsäkring totalt 7 968 -1 752 - 1)
Inhemsk återförsäkring 3 784 -512 - 1)
Utländsk återförsäkring 4 184 -1 239 - 1)
Gruppensionsförsäkrings andel av återförsäkring - 1) - 1) - 1)
1) “-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_007_sv.html