Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2015

  2015
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Utbetalningar till pensionstagare totalt 14 077 347
  Ålderspensioner 11 572 239
Invalidpensioner 1 406 642
Arbetslöshetspensioner -6
Deltidspensioner 59 941
Familjepensioner 1 035 564
Begravningsbidrag 2 968
Premieansvar, 1000 eur Egentligt premieansvar totalt 46 120 921
Basförsäkring enligt ArPL 40 718 143
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 323 064
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL 89 155
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL - 1)
Tilläggspensionsansvar 4 990 559
Ersättningsansvar, 1000 eur Basförsäkring enligt ArPL 41 403 365
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 638 132
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 41 284
Ersättningsansvar totalt 42 082 780
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_002_sv.html