Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2016, miljoner euro

  2016
401 Arbetspensionsförsäkringsbolag 420 Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer 410 Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 4 520 439 3 099
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt 31 272 803 2 640
Utdelningsintäkter 1 269 137 308
Ränteintäkter 1 007 164 387
Övriga intäkter 6 389 159 793
Återförda nedskrivningar 900 83 131
Försäljningsvinster 21 708 260 1 021
Kostnader för placeringsverksamheten totalt -26 752 -362 -1 142
Kostnader för fastighetsplaceringar -392 -72 -101
Kostnader för övriga placeringar -5 619 -92 -439
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital -251 -15 -73
Nedskrivningar -1 662 -113 -202
Fastighetsavskrivningar enligt plan -26 -7 -5
Försäljningsförluste -18 802 -64 -322
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar .. 1) -2 1 601
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2016, Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_002_sv.html