Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2016

  2016
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt, 1000 eur Sopimusten tai vakuutusten lkm Antal försäkrade, st
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAG TOTALT 4 576 227 4 310 101 53 297 910 2 497 914 2 880 923
Livförsäkring totalt 3 904 584 2 889 704 32 581 597 1 814 664 2 014 866
Individuell sparförsäkring 2 249 495 1 634 519 22 202 505 631 961 633 443
Riskförsäkring 366 786 205 884 402 156 1 086 089 1 381 423
Kapitaliseringsavtal 1 288 303 1 049 301 9 976 936 96 614 .. 1)
Pensionsförsäkring totalt 671 643 1 420 397 20 714 364 683 250 866 057
Individuell pensionsförsäkring 405 480 1 008 828 13 844 435 664 225 658 523
Gruppensionsförsäkring 266 163 411 569 6 869 930 19 025 207 534
Mottagen återförsäkring .. .. 1 948 .. ..
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2016, Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_003_sv.html