Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2016

  2016
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt, 1000 eur Sopimusten tai vakuutusten lkm Antal försäkrade, st
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAG TOTALT 4 576 227 4 310 101 53 297 910 2 497 914 2 880 923
Livförsäkring totalt 3 904 584 2 889 704 32 581 597 1 814 664 2 014 866
Individuell sparförsäkring 2 249 495 1 634 519 22 202 505 631 961 633 443
Riskförsäkring 366 786 205 884 402 156 1 086 089 1 381 423
Kapitaliseringsavtal 1 288 303 1 049 301 9 976 936 96 614 .. 1)
Pensionsförsäkring totalt 671 643 1 420 397 20 714 364 683 250 866 057
Individuell pensionsförsäkring 405 480 1 008 828 13 844 435 664 225 658 523
Gruppensionsförsäkring 266 163 411 569 6 869 930 19 025 207 534
Mottagen återförsäkring .. .. 1 948 .. ..
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2016, Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_003_sv.html