Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2017

  2017
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt, 1000 eur Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Livförsäkringsbolag totalt 4 528 036 4 232 924 55 568 228 2 485 604 2 908 114
Livförsäkring totalt 3 921 171 2 930 490 34 776 999 1 813 862 2 063 222
Individuell sparförsäkring 2 078 127 1 781 112 23 529 539 654 055 662 803
Riskförsäkring 355 350 185 528 300 972 1 060 278 1 400 419
Kapitaliseringsavtal 1 487 695 963 850 10 946 488 99 529 .
Pensionsförsäkring totalt 606 864 1 302 434 20 787 448 671 742 844 892
Individuell pensionsförsäkring 360 300 900 883 13 859 055 650 128 643 517
Gruppensionsförsäkring 246 564 401 550 6 928 392 21 614 201 375
Mottagen återförsäkring . . 3 780 .. 1) .
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2017, Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_003_sv.html