Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2018

  2018
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt, 1000 eur Sopimusten tai vakuutusten lkm Antal försäkrade, st
Livförsäkringsbolag totalt 4 366 150 4 631 943 53 103 317 2 438 987 2 847 241
Livförsäkring totalt 3 771 731 3 360 914 33 503 115 1 788 602 2 034 522
Individuell sparförsäkring 1 582 017 2 051 109 22 126 221 697 405 727 631
Riskförsäkring 350 572 166 857 290 164 993 211 1 306 891
Kapitaliseringsavtal 1 839 142 1 142 948 11 086 730 97 986 .
Pensionsförsäkring totalt 594 419 1 271 030 19 597 201 650 385 812 719
Individuell pensionsförsäkring 337 312 866 876 12 874 360 628 190 622 101
Gruppensionsförsäkring 257 107 404 154 6 722 842 22 195 190 618
Mottagen återförsäkring . . 3 000 . .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2018, Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_003_sv.html