Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figurbilaga 3. Nettointäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet, mn euro

Figurbilaga 3. Nettointäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet, mn euro

Källa: Försäkringsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2019, Figurbilaga 3. Nettointäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_kuv_003_sv.html