Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2019

  2019
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt, 1000 eur Sopimusten tai vakuutusten lkm Antal försäkrade, st
Livförsäkringsbolag totalt 6 020 346 7 238 577 57 196 835 2 503 488 3 046 372
Livförsäkring totalt 5 382 533 5 923 992 36 584 987 1 873 999 2 257 863
Individuell sparförsäkring 2 090 512 3 316 237 24 303 345 836 612 968 804
Riskförsäkring 365 707 149 817 291 091 941 042 1 204 767
Kapitaliseringsavtal 2 926 314 2 457 939 11 990 552 96 345 .
Pensionsförsäkring totalt 637 814 1 314 585 20 612 897 629 489 788 509
Individuell pensionsförsäkring 313 698 868 969 13 724 796 605 919 600 207
Gruppensionsförsäkring 324 116 445 616 6 888 101 23 570 188 302
Mottagen återförsäkring . . -1 049 .. 1) .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2019, Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_003_sv.html