Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2013

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag minskning under januari–mars 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 913 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–mars 2013. Antalet ansökningar var 68 (6,9 %) färre än under motsvarande period året innan.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–mars 2004–2013

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–mars 2004–2013

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–mars var 76 stycken (8,3 %) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär uppgick till 12 stycken (1,3 %). Återstående 825 ansökningar (90,4 %) hade gjorts av enskilda sökande. Ansökningarna är rätt så jämnt fördelade mellan könen. Av ansökningarna hade 460 stycken (50,4 %) inlämnats av män och 453 stycken (49,6 %) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2013/01/velj_2013_01_2013-05-08_tie_001_sv.html