Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.10.2016

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari–september med 1,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 132 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–september 2016. Antalet ansökningar var 55 stycken (1,8 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–september var 195 (6,2 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 17 (0,5 procent). Återstående 2 920 ansökningar (93,2 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 600 stycken (51,1 procent) inlämnats av män och 1 532 stycken (48,9 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2016/03/velj_2016_03_2016-10-19_tie_001_sv.html