Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 12.7.2018

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 4,5 procent under januari–juni 2018 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 2 279 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–juni 2018. Antalet ansökningar var 99 stycken (4,5 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–juni var 135 (5,9 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 8 (0,4 procent). Återstående 2 136 ansökningar (93,7 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 132 stycken (49,7 procent) inlämnats av män och 1 147 stycken (50,3 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 12.07.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2018/02/velj_2018_02_2018-07-12_tie_001_sv.html