Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.10.2018

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 4,6 procent under januari–september 2018 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 253 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–september 2018. Antalet ansökningar var 144 stycken (4,6 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–september var 200 (6,2 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 10 (0,3 procent). Återstående 3 043 ansökningar (93,5 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 594 stycken (49,0 procent) inlämnats av män och 1 659 stycken (51,0 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (114,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2018/03/velj_2018_03_2018-10-17_tie_001_sv.html