Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.4.2019

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 44,9 procent under januari–mars 2019 från året innan (den felaktiga siffran var 52,1)

Korrigering 25.6.2019. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 564 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–mars 2019. Antalet ansökningar var 460  stycken ( 44,9  procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anhängiggjorda skuldsaneringsansökningar var exceptionellt litet under första kvartalet 2019. Detta förklaras till en del av att ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes från kommunerna till de statliga rättshjälpsbyråerna i och med lagen som trädde i kraft 1.1.2019. Övergången till den nya organisationen och till ett nytt ärendehanteringssystem fördröjde behandlingen av ansökningar i början av året 2019.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av antalet ansökningar om skuldsanering under januari–mars var 32 (5,7 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 6 (1,1 procent). Återstående 526 ansökningar (93,3 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 293 stycken (52,0 procent) inlämnats av män och 271 stycken (48,0 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (119,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2019/01/velj_2019_01_2019-04-17_tie_001_sv.html