Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2020

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 18,5 procent under januari–september 2020 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 2 842 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–september 2020. Antalet ansökningar var 443 stycken (18,5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anhängiggjorda skuldsaneringsansökningar var exceptionellt litet under första kvartalet 2019. Detta berodde delvis på att ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes från kommunerna till de statliga rättshjälpsbyråerna i och med lagen som trädde i kraft 1.1.2019, vilket fördröjde behandlingen av ansökningar år 2019.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–september var 173 (6,1 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 16 (0,6 procent). Återstående 2 653 ansökningar (93,4 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 445 stycken (50,8 procent) inlämnats av män och 1 396 stycken (49,1 procent) av kvinnor. Ifråga om 1 ansökning kände man inte till sökandens kön.


Källa: Skuldsaneringar 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2020/03/velj_2020_03_2020-10-21_tie_001_sv.html