Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.6.2021

År 2020 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 5,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 650 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2020. Detta är 228 (5,2 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 024 skuldsaneringsansökningar, 462 ändringar av betalningsprogram, 133 fastställanden av tilläggsprestationer och 26 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (69,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 09.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2020/velj_2020_2021-06-09_tie_001_sv.html