Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 21.4.2021

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 5,5 procent under januari–mars 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 937 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–mars 2021. Antalet ansökningar var 54 stycken (5,5 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av antalet ansökningar om skuldsanering under januari–mars var 48 (5,1 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 2 (0,2 procent). Återstående 887 ansökningar (94,7 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 477 stycken (50,9 procent) inlämnats av män och 460 stycken (49,1 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2021/01/velj_2021_01_2021-04-21_tie_001_sv.html