Skatter och avgifter av skattenatur 2019

2019
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik