Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2018–2019 1)

Sektor Skatteslag 2018 2019 1) Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 99 025 101 546 2,5
-1000 Inkomstskatter 34 505 35 471 2,8
-2000 Socialskyddsavgifter 27 647 28 295 2,3
-4000 Förmögenhetsskatter 3 349 3 476 3,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 33 306 34 070 2,3
-6000 Övriga skatter 218 234 7,3
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 48 684 49 682 2,0
-1000 Inkomstskatter 13 855 14 177 2,3
-4000 Förmögenhetsskatter 1 536 1 605 4,5
-5000 Skatter på varor och tjänster 33 249 33 853 1,8
-6000 Övriga skatter 44 47 6,8
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 22 464 23 166 3,1
-1000 Inkomstskatter 20 650 21 294 3,1
-4000 Förmögenhetsskatter 1 813 1 871 3,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 0,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 27 647 28 295 2,3
-2000 Socialskyddsavgifter 27 647 28 295 2,3
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 230 403 75,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 56 216 285,7
-6000 Övriga skatter 174 187 7,5
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Haapanen 029 551 3592, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2019, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2018–2019 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2019/vermak_2019_2020-09-18_tau_001_sv.html