Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2006

Antalet personer som avlagt examen 2 756 000 år 2005

Före slutet av år 2005 hade 2 756 000 personer avlagt examen efter grundskola vid gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor eller universitet. Av den befolkning som fyllt 15 år hade 63 procent avlagt examen. Jämfört med föregående år var ökningen 2 procentenheter. Antalet personer som bara genomgått grundskolenivån, dvs. grundskola, mellanskola eller folkskola var 1 600 000.

Av personer som fyllt 15 år hade 38 procent avlagt examen på mellannivån och en fjärdedel examen på högskolenivån. 40 procent av männen och 36 procent av kvinnorna hade examen på mellannivån. 23 procent av männen och 28 procent av kvinnorna hade examen på högskolenivån.

Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsstadium och kön år 2005

Utbildningsstadium Befolkning som fyllt 
15 år                           
%
Män som fyllt           
15 år                          
%
Kvinnor som fyllt     
15 år                          
%
Totalt 4 348 676 100,0 2 109 533 100,0 2 239 143 100,0
Ingen examen efter grundnivå 1 592 865 36,6 773 694 36,7 819 171 36,6
Avlagt examen 2 755 811 63,4 1 335 839 63,3 1 419 972 63,4
Mellannivå 1 651 070 38,0 847 359 40,2 803 711 35,9
Högskolenivån 1 104 741 25,4 488 480 23,2 616 261 27,5
    Lägsta högre nivå 500 555 11,5 194 821 9,2 305 734 13,7
    Lägre högskolenivå 295 370 6,8 141 248 6,7 154 122 6,9
    Högre högskolenivå 279 387 6,4 133 763 6,3 145 624 6,5
    Forskarutbildningsnivå 29 429 0,7 18 648 0,9 10 781 0,5
         Licentiatexamen 9 337 0,2 5 730 0,3 3 607 0,2
         Doktorsexamen 20 092 0,5 12 918 0,6 7 174 0,3

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Ylipekka, (09) 1734 3571, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2005/vkour_2005_2006-12-05_tie_001_sv.html