Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2009

Den högst utbildade befolkningen också år 2008 i Grankulla

Före slutet av år 2008 hade 2 903 000 personer avlagt examen efter grundskola vid gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor eller universitet. Av den befolkning som fyllt 15 år hade 65 procent avlagt examen. Jämfört med föregående år var ökningen 2 procent. Den största andelen personer som avlagt examen, av alla 15 år fyllda, fanns i Grankulla, dvs. 79 procent. Uppgifterna i statistiken följer kommundelsindelningen 1.1.2009.

Antalet personer som bara genomgått utbildning på grundskolenivån, dvs. grundskola, mellanskola eller folkskola, var 1 532 000.

Av de personer som fyllt 15 år hade 39 procent avlagt examen på mellanstadiet och 27 procent examen på högskolenivån. 41 procent av männen och 36 procent av kvinnorna hade examen på mellanstadiet. 24 procent av männen och 30 procent av kvinnorna hade examen på högskolenivån.

Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2008

  Befolkningen totalt Män Kvinnor
  %   %   %
Totalt                                             4 435 152 100,0 2 156 478 100,0 2 278 674 100,0
Ingen examen efter grundskolenivån
1 531 994 34,5 752 984 34,9 779 010 34,2
Personer som avlagt examen 2 903 158 65,5 1 403 494 65,1 1 499 664 65,8
Mellannivå 1 709 962 38,6 884 436 41,0 825 526 36,2
Högskolenivå 1 193 196 26,9 519 058 24,1 674 138 29,6
    Lägsta högre nivå 482 084 10,9 187 807 8,7 294 277 12,9
    Lägre högskolenivå 356 420 8,0 162 178 7,5 194 242 8,5
    Högre högskolenivå 321 172 7,2 148 701 6,9 172 471 7,6
    Forskarutbildningsnivå 33 520 0,8 20 372 0,9 13 148 0,6
        Licentiatexamen 9 590 0,2 5 725 0,2 3 865 0,2
        Doktorsexamen 23 930 0,6 14 647 0,7 9 283 0,4

 

 

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aila Repo, (09) 1734 3271 koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2008/vkour_2008_2009-12-04_tie_001_sv.html