Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.12.2010

Fortfarande betydande skillnader i utbildningsnivåerna i kommunera år 2009

Före slutet av år 2009 hade 2 955 000 personer avlagt examen efter grundskola inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskole- eller universitetsutbildning. Av den befolkning som fyllt 15 år hade 66 procent avlagt examen. Jämfört med föregående år var ökningen 2 procent. Den högsta andelen personer som avlagt examen, av alla 15 år fyllda, fanns i Grankulla, dvs. 79 procent. Den lägsta andelen fanns i Rautavaara, 47 procent. Uppgifterna i statistiken följer kommundelindelningen 1.1.2010.

Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2009

Utbildningsnivå Kön
Totalt Män Kvinnor
  %   %   %
Totalt 4 463 104 100,0 2 171 247 100,0 2 291 857 100,0
Ingen examen efter grundskolenivån 1 508 061 33,8 743 013 34,2 765 048 33,4
Personer som avlagt examen 2 955 043 66,2 1 428 234 65,8 1 526 809 66,6
Mellannivå 1 736 173 38,9 899 842 41,4 836 331 36,5
Högskolenivå 1 218 870 27,3 528 392 24,3 690 478 30,1
Lägsta högre nivå 477 211 10,7 185 730 8,6 291 481 12,7
Lägre högskolenivå 376 678 8,4 169 606 7,8 207 072 9,0
Högre högskolenivå 330 097 7,4 152 116 7,0 177 981 7,8
Forskarutbildningsnivå 34 884 0,8 20 940 1,0 13 944 0,6
Licentiatexamen 9 579 0,2 5 689 0,3 3 890 0,2
Doktorsexamen 25 305 0,6 15 251 0,7 10 054 0,4

Antalet personer som bara genomgått utbildning på grundnivå, dvs. grundskola, mellanskola eller folkskola, var 1 508 000. Av de personer som fyllt 15 år hade 39 procent avlagt examen på mellannivå och 27 procent examen på högre nivå. Av männen hade 41 procent och av kvinnorna 36 procent examen på mellannivå. Examen på högre nivå hade 24 procent av männen och 30 procent av kvinnorna.


Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2009/vkour_2009_2010-12-03_tie_001_sv.html