Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2010

Utbildningsnivå Kön
Totalt Män Kvinnor
  %   %   %
Den 15 år fyllda befolkningen 4 487 599 100,0 2 184 771 100,0 2 302 828 100,0
Ingen examen efter grundskolenivån 1 482 696 33,0 733 038 33,6 749 658 32,6
Personer som avlagt examen 3 004 903 67,0 1 451 733 66,4 1 553 170 67,4
Mellannivå 1 758 056 39,2 912 105 41,7 845 951 36,7
Högskolenivå 1 246 847 27,8 539 628 24,7 707 219 30,7
Lägsta högre nivå 472 283 10,5 183 651 8,4 288 632 12,5
Lägre högskolenivå 395 862 8,8 176 959 8,1 218 903 9,5
Högre högskolenivå 342 598 7,6 157 587 7,2 185 011 8,0
Forskarutbildningsnivå 36 104 0,8 21 431 1,0 14 673 0,6
Licentiatexamen 9 549 0,2 5 637 0,3 3 912 0,2
Doktorsexamen 26 555 0,6 15 794 0,7 10 761 0,4

Källa: Utbildning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2010, Tabellbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2010/vkour_2010_2011-12-02_tau_001_sv.html