Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2013

Utbildninsgnivå Totalt Män Kvinnor
  %   %   %
Totalt 4 556 249 100,0 2 222 785 100,0 2 333 464 100,0
Ingen examen efter grundskolenivån 1 392 154 30,6 695 477 31,3 696 677 29,9
Personer som avlagt examen 3 164 095 69,4 1 527 308 68,7 1 636 787 70,1
Mellannivå 1 828 994 40,1 954 312 42,9 874 682 37,5
Lägsta högre nivå 461 648 10,1 179 361 8,1 282 287 12,1
Lägre högskolenivå 451 445 9,9 199 208 9,0 252 237 10,8
Högre högskolenivå 381 706 8,4 171 231 7,7 210 475 9,0
Forskarutbildningsnivå 40 302 0,9 23 196 1,0 17 106 0,7

Källa: Utbildning 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571 , koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 6.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2013, Tabellbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2013/vkour_2013_2014-11-06_tau_001_sv.html