Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2016

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Special-
yrkes-
utbildningsnivå
Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskole-
nivå
Högre högskole-
nivå
Forskar-
utbildnings-
nivå
Totalt Totalt 3 287 272 1 852 669 32 199 1 402 404 441 758 500 520 416 084 44 042
Kvinnor 1 702 742 883 194 14 820 804 728 271 636 281 100 232 607 19 385
Allmänbildande utbildning Totalt 311 346 311 346 - - - - - -
Kvinnor 150 672 150 672 - - - - - -
De pedagogiska områdena Totalt 99 973 1 792 509 97 672 11 049 39 768 44 693 2 162
Kvinnor 77 970 661 97 77 212 9 996 30 200 35 551 1 465
De humanistiska och konstnärliga områdena Totalt 183 451 57 643 756 125 052 6 570 42 070 71 189 5 223
Kvinnor 124 134 32 791 380 90 963 4 191 30 810 53 256 2 706
De samhällsvetenskapliga områdena Totalt 73 598 497 - 73 101 3 761 14 799 49 491 5 050
Kvinnor 48 008 376 - 47 632 2 252 9 572 33 086 2 722
Handel, administration och juridik Totalt 534 864 173 786 13 767 347 311 191 822 87 176 65 610 2 703
Kvinnor 362 359 123 915 5 114 233 330 138 504 58 938 34 780 1 108
De naturvetenskapliga områdena Totalt 50 513 2 503 44 47 966 - 7 418 32 066 8 482
Kvinnor 26 402 1 182 22 25 198 - 4 055 17 767 3 376
Databehandling och kommunikation (IKT) Totalt 113 894 36 653 466 76 775 14 638 38 450 21 541 2 146
Kvinnor 23 121 5 236 71 17 814 5 709 7 435 4 291 379
De tekniska områdena Totalt 895 770 620 413 5 182 270 175 76 634 119 117 67 143 7 281
Kvinnor 146 061 105 461 1 031 39 569 5 635 17 772 14 473 1 689
Lant- och skogsbruk Totalt 136 368 95 448 703 40 217 14 243 13 559 11 071 1 344
Kvinnor 47 118 31 997 207 14 914 3 407 5 260 5 563 684
Hälsovård och välfärd Totalt 479 614 219 351 2 467 257 796 97 491 108 777 42 286 9 242
Kvinnor 419 635 194 579 2 261 222 795 90 046 97 271 30 391 5 087
Tjänstebranschen Totalt 403 191 331 377 8 305 63 509 25 178 28 405 9 684 242
Kvinnor 274 821 235 448 5 637 33 736 11 695 19 236 2 710 95
Övriga eller okända Totalt 4 690 1 860 - 2 830 372 981 1 310 167
Kvinnor 2 441 876 - 1 565 201 551 739 74

Källa: Utbildning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2016, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2016/vkour_2016_2017-11-02_tau_001_sv.html