Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2017

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Special-
yrkes-
utbildningsnivå
Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskole-
nivå
Högre högskole-
nivå
Forskar-
utbildnings-
nivå
Totalt Totalt 3 334 648 1 863 943 38 429 1 432 276 436 426 518 969 431 146 45 735
Kvinnor 1 726 666 885 689 17 929 823 048 268 435 292 374 241 915 20 324
Allmänbildande utbildning Totalt 307 607 307 607 - - - - - -
Kvinnor 147 687 147 687 - - - - - -
De pedagogiska områdena Totalt 102 110 1 750 591 99 769 11 191 40 128 46 231 2 219
Kvinnor 79 764 643 113 79 008 10 081 30 628 36 787 1 512
De humanistiska och konstnärliga områdena Totalt 187 143 58 133 913 128 097 6 642 43 083 72 945 5 427
Kvinnor 126 499 33 039 474 92 986 4 213 31 413 54 523 2 837
De samhällsvetenskapliga områdena Totalt 75 998 517 - 75 481 3 827 15 389 51 038 5 227
Kvinnor 49 809 394 - 49 415 2 276 9 983 34 307 2 849
Handel, administration och juridik Totalt 545 948 177 019 16 212 352 717 190 009 91 014 68 879 2 815
Kvinnor 368 232 125 553 6 195 236 484 137 365 61 154 36 787 1 178
De naturvetenskapliga områdena Totalt 51 980 2 666 56 49 258 - 7 699 32 734 8 825
Kvinnor 27 120 1 272 28 25 820 - 4 171 18 084 3 565
Databehandling och kommunikation (IKT) Totalt 116 985 37 692 595 78 698 14 530 39 549 22 381 2 238
Kvinnor 23 422 5 209 107 18 106 5 652 7 534 4 519 401
De tekniska områdena Totalt 903 014 622 485 6 242 274 287 75 486 121 525 69 717 7 559
Kvinnor 146 621 104 777 1 307 40 537 5 599 18 018 15 162 1 758
Lant- och skogsbruk Totalt 136 701 95 238 796 40 667 14 007 13 910 11 351 1 399
Kvinnor 47 636 32 054 245 15 337 3 370 5 460 5 793 714
Hälsovård och välfärd Totalt 494 223 225 667 2 991 265 565 95 334 116 174 44 461 9 596
Kvinnor 431 416 199 503 2 669 229 244 88 021 103 668 32 223 5 332
Tjänstebranschen Totalt 408 048 333 328 10 033 64 687 24 892 29 464 10 075 256
Kvinnor 275 909 234 685 6 791 34 433 11 586 19 763 2 982 102
Övriga eller okända Totalt 4 891 1 841 - 3 050 508 1 034 1 334 174
Kvinnor 2 551 873 - 1 678 272 582 748 76

Källa: Utbildning 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2017, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2017/vkour_2017_2018-11-02_tau_001_sv.html