Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2018

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Special-
yrkes-
utbildningsnivå
Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskole-
nivå
Högre högskole-
nivå
Forskar-
utbildnings-
nivå
Totalt Totalt 3 399 532 1 885 053 41 471 1 473 008 431 981 542 023 450 497 48 507
Kvinnor 1 760 313 894 718 19 290 846 305 266 122 305 029 253 547 21 607
Allmänbildande utbildning Totalt 310 700 310 700 - - - - - -
Kvinnor 149 319 149 319 - - - - - -
De pedagogiska områdena Totalt 104 778 1 978 671 102 129 11 224 40 456 48 130 2 319
Kvinnor 81 959 850 126 80 983 10 070 30 957 38 370 1 586
De humanistiska och konstnärliga områdena Totalt 191 668 58 691 949 132 028 6 565 44 551 75 230 5 682
Kvinnor 129 338 33 228 487 95 623 4 176 32 217 56 242 2 988
De samhällsvetenskapliga områdena Totalt 79 102 570 - 78 532 3 831 16 187 53 042 5 472
Kvinnor 52 048 428 - 51 620 2 279 10 549 35 780 3 012
Handel, administration och juridik Totalt 558 975 181 768 17 439 359 768 188 333 95 666 72 818 2 951
Kvinnor 375 155 127 927 6 637 240 591 136 272 63 854 39 220 1 245
De naturvetenskapliga områdena Totalt 55 053 2 958 58 52 037 - 8 219 34 141 9 677
Kvinnor 28 588 1 395 29 27 164 - 4 408 18 881 3 875
Databehandling och kommunikation (IKT) Totalt 122 133 38 678 588 82 867 14 504 41 846 24 039 2 478
Kvinnor 24 353 5 252 105 18 996 5 622 7 995 4 928 451
De tekniska områdena Totalt 910 987 623 356 6 809 280 822 74 306 125 811 72 723 7 982
Kvinnor 147 609 103 920 1 500 42 189 5 592 18 759 15 959 1 879
Lant- och skogsbruk Totalt 137 204 95 053 819 41 332 13 771 14 377 11 704 1 480
Kvinnor 48 134 32 028 264 15 842 3 324 5 727 6 032 759
Hälsovård och välfärd Totalt 509 524 232 127 3 352 274 045 94 227 123 089 46 722 10 007
Kvinnor 443 628 204 497 2 961 236 170 86 957 109 506 34 086 5 621
Tjänstebranschen Totalt 413 359 336 353 10 786 66 220 24 696 30 703 10 543 278
Kvinnor 277 051 234 540 7 181 35 330 11 543 20 424 3 252 111
Övriga eller okända Totalt 6 049 2 821 - 3 228 524 1 118 1 405 181
Kvinnor 3 131 1 334 - 1 797 287 633 797 80

Källa: Utbildning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2018, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2018/vkour_2018_2019-11-05_tau_001_sv.html