Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2017

Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent år 2015

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 0,3 procent år 2015. Tillväxten uppskattades tidigare vara 0,2 procent. Också nationalräkenskaperna för år 2014 reviderades: bruttonationalprodukten minskade med 0,6 procent från tidigare uppskattade 0,7 procent till följd av balanseringen av utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Ökningen av produktionen berodde på ökningen av den privata konsumtionen och investeringarna. Den privata konsumtionen ökade volymmässigt med 1,5 procent och de privata investeringarna med 2,6 procent. Importvolymen ökade med 3,1 procent och exportvolymen med 2 procent år 2015.

Hushållens disponibla realinkomster ökade med 1,1 procent år 2015. Hushållens justerade realinkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, ökade med 1 procent. I den ingår förutom nettoinkomsterna också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 2 procent år 2015 och sett till volym med 1,6 procent. Hushållens sparkvot var 0,1 procent år 2015, dvs. hushållen konsumerade nästan allt som de tjänade. Hushållens skuldsättningsgrad var 124,5 procent år 2015.

Löntagarersättningarnas andel av nationalinkomsten var 59,8 procent år 2015 och kapital- och företagarinkomsternas andel var 24,5 procent.

De största revideringarna inom nationalräkenskaperna gällde ekonomiska transaktioner mellan Finland och utlandet. Nya uppgifter erhölls förutom om export och import särskilt om utländska kapitalinkomster och -utgifter. Både dividender erhållna från utlandet och betalda till utlandet ökade betydligt. Bytesbalansen förbättrades avsevärt, men visade fortfarande ett underskott på 1,5 miljarder euro.

Den offentliga sektorns underskott år 2015 reviderades till 2,7 procent av bruttonationalprodukten.

Redovisningen av fabrikslös produktion inom nationalräkenskaperna har ändrats. Marginalen för fabrikslös produktion, dvs. nettoförsäljningen från utlandet till utlandet, redovisas nu som export av varor i stället för export av tjänster (se punkten: Ändringar i denna statistik).

De preliminära uppgifterna för år 2016 publiceras i två delar. De preliminära uppgifterna om bruttonationalprodukt, produktion inom näringsgrenar samt utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin publiceras 1.3.2017 som en del av kvartalsräkenskaperna gällande 4:e kvartalet 2016. De preliminära uppgifterna om sektorräkenskaperna publiceras 16.3.2017. Då kan också de preliminära uppgifterna som publiceras 1.3.2017 revideras något.


Källa: Nationalräkenskaperna 2005 - 2015*, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 029 551 3316, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2015/vtp_2015_2017-01-31_tie_001_sv.html