Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter huvudklassen i yrkesklassificering och åldersgrupp år 2009

Yrkesklassificering Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme
Totalt under 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Totalt 317 341 14,39 9,52 13,20 14,57 14,89 14,83 14,46
2 Specialister 1 934 19,07 .. 17,40 20,11 20,29 22,11 ..
3 Experter 6 420 15,60 8,52 13,46 16,37 16,75 16,56 16,04
4 Kontorspersonal och
personal i kundservicearbete
16 812 12,69 10,48 11,68 12,61 .. .. ..
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 3 829 11,41 8,54 11,06 12,17 12,67 11,76 12,32
6 Jordbrukare och skogsarbetare 313 9,19 7,18 8,76 .. .. 10,14 ..
7 Byggnads-, reparation- och tillverkningsarbetare 107 764 15,26 10,56 13,88 15,27 15,84 15,83 15,72
8 Process- och transportarbetare 126 977 14,69 11,12 13,65 14,79 15,04 14,98 14,46
9 Övriga arbetstagare 52 749 11,73 8,36 10,89 12,01 12,21 12,20 12,11
Okänd 542 16,50 .. 15,05 17,78 17,62 16,26 ..

Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kati Heikkinen (09) 1734 3468, Markku Jutila (09) 1734 3494, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Övrig privat sektor 2009, Tabellbilaga 2. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter huvudklassen i yrkesklassificering och åldersgrupp år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2009/02/ystp_2009_02_2010-07-01_tau_002_sv.html