Pressmeddelande 12.3.2007

Information om riksdagsvalet via Statistikcentralens valinformationstjänst

I Statistikcentralens avgiftsfria valinformationstjänst på internet publiceras statistikuppgifter om riksdagsvalet 2007. Statistik över kandidatnomineringen finns redan på adressen tilastokeskus.fi/eduskuntavaalit. Fr.o.m. valkvällen 18.3.2007 kompletteras uppgifterna med statistik, analyser och kartor i realtid i takt med att valresultatet blir klart.

Kartorna åskådliggör resultaten

Statistikcentralen erbjuder gratis på internet 60 olika tryckbara valkartor som pdf-filer för massmedierna. På valnatten publiceras kartor över de partier som fått mest röster kommunvis och efter röstningsområde samt kartor över väljarstödet för den populäraste kandidaten i de olika valkretsarna. Dagen efter valet publiceras kartor över valdeltagandet och partiernas väljarstöd kommunvis.

Efter att rösträkningen är över öppnar Statistikcentralen också på valnatten Medborgarnas valkartstjänst, där valresultatet presenteras i form av temakartor. Teman är bl.a. valdeltagande, det parti som fått mest röster och partiernas väljarstöd. Uppgifterna kan studeras på olika områdesnivåer: kommunvis, efter valkrets och när det gäller de största städerna efter röstningsområde.

Analysen ger bakgrundsfakta

På valkvällen kl. 20.00 publicerar Statistikcentralen på internet en översikt över riksdagskandidaternas bakgrund. Efter att valresultatet färdigställs utarbetas dessutom en analys av partiernas valframgång. I analysen granskas partiernas väljarstöd efter röstningsområde med hjälp av olika bakgrundsvariabler. Bakgrundsvariablerna är bl.a. sysselsättning, näringsstruktur, andelen pensionärer, urbaniseringsgrad och inkomstnivå. Analysresultaten publiceras i form av figurer och tabeller.

På riksdagsvalets sidor finns också en PX-Web-databastjänst (=>tabeller). Med hjälp av tjänsten kan var och en göra egna statistiktabeller över valet. Databastjänsten innehåller redan nu tidsserietabeller över tidigare riksdagsval fr.o.m. år 1983. Tjänsten innehåller dessutom tabeller över partiernas väljarstöd och röstningsresultatet efter röstningsområde i riksdagsvalet 2003 samt tabeller över kandidaternas röstetal i olika röstningsområden efter valkrets. Tabellerna produceras under valnatten också utgående från förhandsresultatet i valet 2007.

Utöver de här avgiftsfria tjänsterna erbjuder Statistikcentralen också avgiftsbelagt material. Skräddarsydda kartor och utredningar för kunderna utarbetas också på beställning.

Förfrågningar: Jaana Asikainen (09) 1734 3506, Rina Tammisto (kartor) (09) 1734 3574, Kari Seppä (kartor) (09) 1734 3572, vaalit.tilastokeskus@stat.fi

Länkar:
Riksdagsvalets
ingångssida, tabeller och översikter
Presentation av valkartstjänsten och användarvillkor