Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Ääriarvo

Ääriarvot ovat empiirisen jakauman pienimmät (minimi) ja suurimmat (maksimi) arvot. Jakauman arvoalue on [min, max] ja vaihteluvälin pituus max-min. Joskus tarkastellaan myös suhdetta max/min.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa