Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Aikasarja

Aikasarja koostuu samaa ilmiötä kuvaavista havainnoista, jotka on järjestetty mittausajankohdan mukaan.

Mittausajankohtien tiheys vaihtelee tutkittavan ilmiön mukaan esimerkiksi alle sekunnin automaattisesta mittaamisesta (mm. nettiliikenne) useiden vuosien jaksoihin. Tilastoissa yleisimmät aikasarjamittaukset ovat kuukausi, neljännesvuosi ja kalenterivuosi.Määritelmän voimassaoloaika

  • 2.10.2019 - 31.12.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa