Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Aloituspäivämäärä

Oikeudellisen yksikön aloituspäivä on pääsääntöisesti verohallintoon tai kaupparekisteriin merkitsemispäivä tai luonnollisella henkilöllä y-tunnuksen alkamispäivä. Tietoa johdetaan myös joidenkin ominaisuustietojen alkupäivien avulla ja lisäksi käytössä on puuttuvia ja virheellisiä tietoja korvaavia keinopäivämääriä (erityisesti vanhemmilla yksiköillä).Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Yritys merkitään yritysrekisterissä aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun se tulee arvonlisäverovelvolliseksi tai merkitään ennakkoperintärekisteriin. Yritys kirjautuu aloittaneeksi myös silloin kun se muuttuu toiminimestä yhtiömuotoiseksi tai kun se yhtiöittämisen tai fuusion seurauksena saa uuden y-tunnuksen. Aloituspäivämäärä johdetaan verohallinnolta saatavista tiedoista.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 4.12.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa