Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Lopetuspäivämäärä

Lopetuspäivämäärä on oikeudellisen yksikön y-tunnuksen loppumispäivämäärä. Tieto saadaan verohallinnolta.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Yritys katsotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toimimasta työnantajana, arvonlisäverovelvollisena ja ennakkoperintärekisteriin merkittynä. Lopetustieto tulee myös, kun vanha y-tunnus lopetetaan rekisteristä toiminimen muuttuessa yhtiömuotoiseksi tai kun yritys sulautuu toiseen yritykseen. Lopetuspäivämäärä johdetaan verohallinnolta saatavista tiedoista.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 4.12.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa