De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Nedläggningsdatum

Nedläggningsdatum är det datum då FO-numret för en juridisk enhet läggs ner. Uppgiften fås av skatteförvaltningen.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Ett företag har lagt ned sin verksamhet när det upphör att vara arbetsgivare, mervärdesskattskyldig och inte längre är införd i förskottsuppbördsregistret. Uppgiften om nedläggning registreras också då det gamla FO-numret raderas från registret i samband med att ett firmanamn ändras till bolagsform eller då företaget går samman med ett annat företag. Nedläggningsdatumet härleds utgående från uppgifter från skatteförvaltningen.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 4.12.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa