Nedläggningsform

Nedläggningsformen beskriver hur företagets verksamhet har lagts ned. Exempel på nedläggningsformer är dödsfall, förändring av juridisk form, fusion och delning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa