Havaintoaineisto

Havaintoaineisto on aineistonkeruun lopputuloksena syntynyt ja ns. havaintomatriisin muotoon järjestetty aineistomassa. Havaintomatriisissa kukin sarake edustaa yhtä muuttujaa ja kukin rivi yhden henkilön, kotitalouden tms. tietoja. Ennen kuin havaintoaineisto on valmis varsinaiseen analyysiin, tiedot tarkistetaan, puuttuvat tiedot täydennetään ja matriisia mahdollisesti täydennetään muista lähteistä saatavilla tiedoilla.


Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa