Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Henkilöstökoulutus eli työnantajan kustantama koulutus

"Elinikäisen oppimisen Ad hoc modulin 2003 tuloksia" -raportissa henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan sellaista koulutusta, johon osallistumiseen palkansaaja on voinut käyttää edes jossain määrin palkallista työaikaa. Jos henkilö on osallistunut koulutukseen kokonaan työajan ulkopuolella, sitä ei ole laskettu henkilöstökoulutukseksi.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan yrityksen kokonaan tai osittain kustantamaa koulutusta, joka on toteutettu kursseina tai muina koulutusmuotoina.

Kurssit voivat olla:
a) sisäisesti järjestettyjä (yrityksen itse suunnittelema ja järjestämä) tai
b) ulkoisesti järjestettyjä (yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelema ja järjestämä).

Muita koulutusmuotoja ovat
c) suunnitellut koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksot, joissa käytetään tavanomaisia työvälineitä joko työpaikalla tai työtilanteessa
d) suunnitellut oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen tai koulutuskomennusten avulla
e) osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin
f) itseopiskelu ja etäopiskelu ääni- tai videokasettien avulla, kirjekurssit, tietokoneopiskelu (mukaan lukien internet) tai muu itse-/etäopiskelu oppimiskeskusten avulla
g) konferensseissa, workshopeissa, luennoilla ja seminaareissa saatu opetus, joihin työntekijät osallistuvat tarkoituksenaan oppia/saada koulutusta.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1999 - 31.12.2019

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan yrityksen kokonaan tai osittain kustantamaa koulutusta, joka on toteutettu kursseina tai muina koulutusmuotoina.

Kurssit voivat olla:
a) sisäisesti järjestettyjä (yrityksen itse suunnittelema ja järjestämä) tai
b) ulkoisesti järjestettyjä (yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelema ja järjestämä).

Muita koulutusmuotoja ovat
c) suunnitellut koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksot, joissa käytetään tavanomaisia työvälineitä joko työpaikalla tai työtilanteessa
d) suunnitellut oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen tai koulutuskomennusten avulla
e) osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin
f) itseopiskelu ja etäopiskelu ääni- tai videokasettien avulla, kirjekurssit, tietokoneopiskelu (mukaan lukien internet) tai muu itse-/etäopiskelu oppimiskeskusten avulla
g) konferensseissa, workshopeissa, luennoilla ja seminaareissa saatu opetus, joihin työntekijät osallistuvat tarkoituksenaan oppia/saada koulutusta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.1998

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Aikuiskoulutustutkimuksessa henkilöstökoulutukseksi katsottiin työnantajan joko osittain tai kokonaan kustantama koulutus sen sisällöstä riippumatta. Koulutus saattoi olla kokonaan työnantajan kustantamaa, jolloin siihen osallistumiseen ei käytetty lainkaan omaa vapaa- tai loma-aikaa ja jonka kustannukset työnantaja oli rahoittanut kokonaan.

Osittain työnantajan tukemaksi koulutukseksi laskettiin kaikki sellainen koulutus, jonka kustannuksiin työnantaja oli osallistunut ja/tai koulutus tai sen osa oli tapahtunut työajalla, mutta sen lisäksi koulutukseen oli käytetty myös omaa vapaa-/loma-aikaa tai opintovapaata ja/tai palkansaaja oli itse osallistunut opintojensa kustannuksiin.

Ainoastaan aikuiskoulutusorganisaatioissa saadusta työhön tai ammattiin liittyvästä koulutuksesta kysyttiin kustannuksia ja ajankäyttöä koskevat tiedot.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Henkilöstökoulutustilastossa henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan palkansaajalle kustantamaa mitä tahansa koulutusta, ammattiin liittyvää tai ammattiyhdistyskoulutusta, johon osallistumisajalta työnantaja on maksanut palkkaa tai korvannut menetetyn vapaa-ajan rahassa tai vapaana. Palkka tai korvaus voi olla osittainenkin.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 1.11.2008

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa