De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Personalutbildning (utbildning som bekostas av arbetsgivaren)

I personalutbildningsstatistiken avses med personalutbildning all sådan av arbetsgivaren bekostad utbildning, yrkesinriktad utbildning eller fackföreningsutbildning, där arbetsgivaren har betalat full eller partiell lön under utbildningstiden eller gett full eller partiell kompensation för förlorad fritid i form av pengar eller ledighet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 1.11.2008

Källorganisation

  • Tilastokeskus

I rapporten "Resultat av ad hoc-modulen 2003 för livslångt lärande" avses med personalutbildning sådan utbildning där arbetstagaren åtminstone i viss utsträckning har kunnat använda avlönad arbetstid för utbildningen. Om personen har deltagit i utbildningen helt utanför sin arbetstid, räknas utbildningen inte som personalutbildning.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

I CVTS-undersökningen om företagens personalutbildning avses med personalutbildning sådan av arbetsgivaren helt eller delvis bekostad utbildning som genomförs i kursform eller andra former av utbildning.

Kurser kan ordnas: a) internt (i företagets egen planering och regi) eller b) externt (i en utomstående organisations planering och regi).

Andra former av utbildning är c) inplanerade utbildnings-, orienterings- och praktikperioder då man använder sig av vanliga arbetsredskap antingen på arbetsplatsen eller i olika arbetssituationer, d) inplanerade utbildningsperioder i form av arbetsrotation, arbetstagarutbyte eller utbildningskommendering, e) studiegrupper eller kvalitetscirklar, f) självstudier och distansstudier med hjälp av ljud- eller videokassetter, korrespondenskurser, datorstödda studier (inkl. studier på internet) eller någon annan form av självstudier eller distansstudier som genomförs med hjälp av en utbildningscentral, g) konferenser, workshopar, föreläsningar och seminarier.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1999 - 31.12.2019

I CVTS-undersökningen om företagens personalutbildning avses med personalutbildning sådan av arbetsgivaren helt eller delvis bekostad utbildning som genomförs i kursform eller andra former av utbildning.

Kurser kan ordnas: a) internt (i företagets egen planering och regi) eller b) externt (i en utomstående organisations planering och regi).

Andra former av utbildning är c) inplanerade utbildnings-, orienterings- och praktikperioder då man använder sig av vanliga arbetsredskap antingen på arbetsplatsen eller i olika arbetssituationer, d) inplanerade utbildningsperioder i form av arbetsrotation, arbetstagarutbyte eller utbildningskommendering, e) studiegrupper eller kvalitetscirklar, f) självstudier och distansstudier med hjälp av ljud- eller videokassetter, korrespondenskurser, datorstödda studier (inkl. studier på internet) eller någon annan form av självstudier eller distansstudier som genomförs med hjälp av en utbildningscentral, g) konferenser, workshopar, föreläsningar och seminarier.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.1998

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Inom vuxenutbildningsundersökningen betraktas all sådan utbildning som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren som personalutbildning, oberoende av utbildningens innehåll. Utbildningen kan vara helt bekostad av arbetsgivaren, vilket innebär att deltagarna inte använder sin egen fritid eller semester för utbildningen, och att arbetsgivaren står för alla kostnader för utbildningen.

Som utbildning som delvis bekostas av arbetsgivaren räknas all sådan utbildning där arbetsgivaren betalar en del av kostnaderna och/eller där utbildningen helt eller delvis ges på arbetstid, men där arbetstagaren dessutom använder en del av sin egen fritid/semester eller studieledighet för utbildningen och/eller själv betalar en del av kostnaderna för sina studier.

I undersökningen ingår frågor om kostnader och tidsanvändning endast beträffande sådan arbets- eller yrkesinriktad utbildning som ordnas av vuxenutbildningsorganisationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa