Begrepp
Annan personalutbildning


Annan personalutbildning än i kursform:
- inplanerade utbildnings-, orienterings- eller praktikperioder, då man använder vanliga arbetsredskap antingen på arbetsplatsen eller i arbetssituationen
- inplanerade inlärningsperioder med hjälp av arbetsrotation, arbetstagarutbyten eller utbildningskommendering
- deltagande i studiegrupper eller kvalitetscirklar
- självstudier och distansstudier med hjälp av ljud- och videokassetter, korrespondenskurser, datorstödda studier (inkl. studier på internet) eller någon annan form av självstudier eller distansstudier som genomförs med hjälp av en utbildningscentral
- undervisning på konferenser, föreläsningar och seminarier samt i workshopar, som arbetstagarna deltar i för att lära sig/få utbildning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa