Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Henkilötunnus

Luonnollisen, väestötietojärjestelmään rekisteröidyn henkilön henkilötunnus. Henkilötunnuksen muodostumiseen vaikuttavat henkilön syntymäaika, sukupuoli sekä se järjestys, jossa sama päivänä syntyneiksi merkityt henkilöt rekisteröidään väestötietojärjestelmään.

Muoto PPKKVVXNNNT, jossa PPKKVV=syntymäaika, X=syntymävuosisadan ilmaiseva välimerkki ('+'=1800-luku, '-'=1900-luku tai 'A'=2000-luku), NNN=juokseva numero väliltä 002-899 (naisilla parillinen ja miehillä pariton), T=laskennallisesti määriteltävä tarkistusmerkki, joka on numero 0-9 tai iso kirjain A-Y (ei G, I, O,Q).

Henkilötunnuksen uudet välimerkit otettiin käyttöön 19.12.2023. Ensimmäisenä uusista välimerkeistä otettiin käyttöön 1900-luvulla syntyneillä Y ja 2000-luvulla syntyneillä B. Nykyiset henkilötunnukset eivät muutu. Ne otettiin käyttöön henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseksi. Uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen henkilötunnus ei ole enää yksilöivä ilman välimerkkiä.

Uudistuksen jälkeen välimerkkinä on:
- vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
- 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
- 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä.

Luottamuksellinen muuttuja.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • VRK

Lähikäsitteet


Jaa