Hidiroglou-Berthelot -menetelmä

Makroeditoinnin menetelmä, jossa käyvän alueen rajat lasketaan suoraan aineistosta ilman apumuuttujien muodostamista. Se käyttää robusteja tunnuslukuja, kuten mediaania ja kvartiileja keskiarvon ja keskihajonnan sijaan. Hidiroglou-Berthelot -menetelmä keskittyy epäilyttäviin arvoihin, jotka vaikuttavat merkittävästi populaation kokonaismääriin (population totals), mutta sen voi olla vaikea tunnistaa jakauman häntiin jääviä poikkeavia havaintoja.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa